VIPA project, s.r.o.

Společnost VIPA project, s.r.o. je zaměřena na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravních staveb. Zabýváme se řešením projektů ve všech stupních dokumentace

Naše specializace:

Projekty pěších tras navržené v souladu s podmínkami bezbariérového užívání s podáním žádosti o dotační tituly např. SFDI nebo MMR

Kompletní rekonstrukce uličních prostorů včetně inženýrských sítí.

Tvorba Pasportů komunikací a dopravního značení.

Návrh liniových novostaveb včetně inženýrské činnosti.

Návrhy vjezdů, napojení nemovitostí a stanovení rozhledových podmínek.

Sídlo firmy: VIPA project, s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20
674 01 Třebíč – Nové Dvory
Web: www.vipa-project.cz
Email: info@vipaproject.cz
IČO: 04637470
DIČ: CZ004637470
 
Ing. Pavel Vidlák mobil: +420 734 272 050
jednatel e-mail: p.vidlak@vipaproject.cz
 
Ing. David Svoboda mobil: +420 734 272 051
projektant e-mail: d.svoboda@vipaproject.cz
 
Ing. Ivo Jiráň mobil: +420 734 272 052
projektant e-mail: i.jiran@vipaproject.cz

 

Cyklostezka Dukovany – Třebíč

Partnerem projektu je Skupina ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany.

CEZ